NOWSTARS

  1. Du är här:
  2. Start
  3. NOWSTARS

Vad är NOWSTARS?

NOWSTARS står för New Organization of Work in Self-employment, Temporary Agency, Academia, and Retail in Sweden.

NOWSTARS är ett forskningsprogram som syftar till att undersöka hur otrygghet i arbetslivet, olika anställningskontrakt och facklig anslutning hänger samman med arbetsvillkor, arbetsrelaterade attityder, arbetsrelaterade beteenden, hälsa och välbefinnande bland förvärvsarbetande kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden.

Nyheter

NOWSTARS logga