Det handlar om yrken med olika kompetenskrav i olika branscher i privat och offentlig sektor.

Forskningsprogrammet inkluderar sex olika projekt. Fyra av projekten fokuserar på olika grupper:

  1. Egenanställda (Self-employment) 
  2. Anställda vid bemanningsföretag (Temporary agency work)
  3. Högskoleanställda (Academia) 
  4. Handelsanställda (Retail)

De här fyra grupperna är strategiskt valda för att komplettera varandra. De representerar 1) en ny, allt vanligare kontraktsform, 2) ett vanligt förstajobb där arbetsplatsen kan variera, 3) en verksamhet som har ansvar för kunskapsförmedling och innovation och där många har osäkra villkor och 4) ett vanligt förstajobb med olika anställningskontrakt och en jämställd chefsnivå.

Ett femte projekt fokuserar på fackets betydelse i de olika områdena.

Det sjätte projektet ska bidra till teoretisk utveckling inom forskningsområdet.

Forskningsprogrammet kommer att klargöra vad olika anställningsvillkor och otrygghet kan betyda för kvinnor och män i olika skeden av livet, i olika yrken, branscher och sektorer. Sådan kunskap gör det möjligt att utveckla villkor för ett hållbart arbetsliv.

Finansiering

NOWSTARS finansieras av Forte, med medfinansiering från Stockholms universitet. Läs mer.