Varför är det viktigt att undersöka högskolesektorn? 

De anställda inom högskolesektorn utgör ungefär en tredjedel av de statligt anställda. I högskolan förekommer olika typer av anställningsvillkor. Det betyder att en del har tillsvidareanställningar medan andra är visstidsanställda, vilket kan vara förenat med viss osäkerhet. På samma sätt varierar arbetsuppgifter mellan olika befattningar och en del har mycket undervisning medan andra har mer tid för forskning.

Totalt sett kan sådana variationer hänga samman med psykosocial arbetssituation, möjligheter till kompetensutveckling, arbetstillfredsställelse, balans mellan arbete och övrigt liv, hälsa och välbefinnande. Jämfört med yrkesverksamma i andra sektorer har högskoleanställda en högre utbildningsnivå. En sådan högre utbildningsnivå kan vara kopplad till ökade möjligheter att hantera olika typer av möjligheter och hinder i tillvaron.

Vad är det långsiktiga målet?

Vi hoppas kunna fördjupa förståelsen av hur kvinnor och män som arbetar i högskolan påverkas av sina anställningsvillkor, något som idag är förhållandevis okänt. Resultaten kan användas för att utveckla arbetsvillkoren och för att främja ett hållbart arbetsliv bland kvinnor och män i högskolesektorn.

Preliminära resultat

Preliminära analyser från data insamlade före pandemin visar variationer i psykosocial arbetsmiljö och hälsa. Skillnader fanns mellan kvinnor och män, typ av anställning och befattning i akademin.

SULF 2016 Descriptive analysis AST (361 Kb)

Referensgrupp

Referensgrupp akademin