Vi är exempelvis intresserade av att veta hur de anställda upplever sitt första jobb som de fått genom bemannings- eller uthyrningsföretaget, vad de har för förväntningar och karriärplaner, hur de upplever stödet de får från sina chefer på kundföretag och uthyrningsföretag, hur de lyckas etablera sig, vad de lär sig och hur de bygger sin anställningsbarhet och vidare karriär.

Varför är det viktigt att undersöka bemanningsanställda?

Många unga tar steget in på arbetsmarknaden genom anställning i ett bemanningsföretag. Händelser i den tidiga karriären har visat sig vara viktiga på sikt och vi intresserar oss i det här projektet för psykologiska mekanismer som bidrar till en gynnsam karriärutveckling.

En förklaring till att utvecklingen av den tidiga karriären kan se olika ut kan ligga i individers upplevelse av hur anställningsbara de är. Upplevelsen av anställningsbarhet är viktig då den har visat sig ha ett samband med beteenden och positionering på arbetsplatsen men också för att den påverkar hur man agerar för att förändra och förbättra sin arbetsmarknadsposition. 

Vad är det långsiktiga målet med projektet?

Vi vill bidra till ett hållbart arbetsliv, där unga får en gynnsam start på sina karriärer. Med hjälp av en rådgivande grupp bestående av representanter för olika aktörer inom arbetslivet vill vi säkerställa att forskningen fokuserar på angelägna frågor, samt att forskningsresultaten kan spridas och användas i verksamheterna.