Ledare för forskningsprogrammet är professor Magnus Sverke. Styrgruppen ansvarar för planeringen av programmet som helhet.

Programmet har också en vetenskaplig referensgrupp och en referensgrupp bestående av representanter från arbetsmarknaden. Dessutom har varje projekt sin egen referensgrupp bestående av personer från olika delar av arbetsmarknaden (under uppbyggnad). Läs mer om dessa grupper under Samverkan.

NOWSTARS finansieras av Forte, med medfinansiering från Stockholms universitet.

 

Forskargruppen NOWSTARS
Från vänster: Isabelle Ferré Hernandez, Helena Falkenberg, Constanze Eib, Anna Tanimoto, Johnny Hellgren, Petra Lindfors, Lena Låstad, Constanze Leineweber, Jaco Pienaar, Claudia Bernhard-Oettel, Anne Richter, Magnus Sverke.