Professor Magnus Sverke, porträtt Foto: Psykologiska institutionen
Professor Magnus Sverke

Hög arbetsbörda, osäker arbetssituation, konkurrens och stress. Det är vardag för universitetslärare och forskare. SULF-rapporten "I skuggan av osäkerheten: Om externfinansiering, osäkra anställningar och arbetsmiljö på universitet och högskolor" visar på sambanden mellan externfinansiering, osäkra anställningar och psykosocial arbetsmiljö för forskare och universitetslärare.

Läs mer och ladda ner rapporten på sulf.se

Längst ner på samma sida kan du även se presentationen av rapporten samt den efterföljande paneldiskussionen.

Läs mer om Magnus Sverke