Constanze Eib, porträtt Foto: Psykologiska institutionen/HD
Constanze Eib

Constanze Eib är biträdande universitetslektor vid Uppsala universitet och forskare i projektet Egenanställda och egenföretagare inom NOWSTARS.

Hon kommer att inleda seminariet med att tala under rubriken "Pandemins effekt på kvinnors företagande".