Nowstars bidrog med ett symposium som samordnades av Petra Lindfors och Claudia Bernhard-Oettel och totalt inkluderade fyra olika presentationer.

Claudia inledde med att resonera kring anställningsformer och anställningsotrygghet i dagens arbetsliv.

Sedan presenterade Lena Låstad resultat från en metastudie kring anställningsotrygghet och prestation.

Efter det visade Petra på hur en gruppering av personer som utgår från deras upplevelser av anställningsotrygghet kan ge ytterligare förståelse för de variationer som finns mellan olika människor.

Johnny Hellgren avrundande med en sammanställning kring fackets roll i ett föränderligt arbetsliv.

Du hittar referenserna, med länkar till mer information i DiVA, längst ner på sidan Vetenskapliga publikationer.