Vetenskapliga publikationer från forskningsprogrammet inkluderar vetenskapliga artiklar, bokkapitel, forskningsrapporter och konferenspresentationer. I den mån dessa är fritt tillgängliga, genom ”open access”, återfinns även länk för att ladda ner publikationen.

Här finns även en förteckning över NOWSTARS i media, det vill säga artiklar där programmets forskare intervjuas, seminariepresentationer där NOWSTARS-forskare medverkar och andra mediaframträdanden.

Forskarna i NOWSTARS är angelägna om att handleda examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå. Listan över examensarbeten uppdateras vartefter sådana arbeten blir färdigställda.