Dessa nätverk inbegriper samarbetspartners från forskningsinstitutioner i länder som Belgien, Kanada, Tyskland, Finland, Frankrike, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Storbritannien, Sydafrika, Turkiet och USA.

Vi har också upparbetade kontakter med arbetsmarknadens parter, myndigheter och branschföreträdare.

För att på bästa sätt dra nytta av dessa samarbeten har forskningsprogrammet olika referensgrupper som kan ge stöd, råd och synpunkter.

Den vetenskapliga referensgruppen består av såväl nationella som internationella forskare.

Arbetsmarknadens referensgrupp består av representanter från arbetsgivarorganisationer, fackliga centralorganisationer och myndigheter inom arbetsmiljöområdet.

Varje projekt håller också på att sätta samman sin egen referensgrupp.